Eerste lezing Vastlegging staatkundige positie BES-eilanden in Staatsblad gepubliceerd.

maandag 5 december 2016

DEN HAAG (PDC) - Op 2 december 2016 is in Staatsblad 2016/458 het 'overwegingsvoorstel' tot wijziging van de Grondwet gepubliceerd waarmee de staatkundige positie van de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba in Caribisch Nederland wordt geregeld. Op het moment van bekrachtiging van dit voorstel op 15 november 2016 is ook de novelle in werking getreden waarmee dit overwegingsvoorstel wordt gewijzigd. Deze novelle werd op 26 oktober 2016 door de Koning bekrachtigd en op 14 november 2016 in Staatsblad 2016/426 gepubliceerd.

Door deze novelle kiezen niet de Eilandraden de leden van de Eerste Kamer, maar een speciaal alleen door ingezetenen van de Nederlandse nationaliteit te kiezen kiescollege. Voor de Eilandraden hebben ook niet-Nederlanders stremrecht waarmee niet Nederlandsers invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer zouden hebben. Vooral de Eerste Kamer zelf vond dat ongewenst.

Een en ander zal pas in werking treden als ook het voorstel in tweede lezing na de Tweede Kamerverkiezingen met tweederde meerderheid door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.

Bekijk

Lees ook