Artikel 27: Afstand koningschap

26
Artikel 27
28

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten.


In andere talen:

English "English"
Français "Français"
Deutsch "Deutsch"
Español "Español"

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Als een Koning afstand doet gelden voor de opvolging dezelfde regels als voor de opvolging bij overlijden. Krijgt de voormalige Koning na de afstand nog kinderen, dan zijn die uitgesloten voor de troonopvolging.

2.

In eenvoudig Nederlands

Als de Koning geen Koning meer wil zijn, wordt zijn wettige opvolger Koning. De vorige Koning kan daarna nog kinderen krijgen. Zij kunnen geen Koning worden. En hun kinderen en kleinkinderen ook niet.

Uitleg

De Koning mag zelf beslissen of hij Koning wil blijven. Als de Koning geen Koning meer wil zijn, dan mag dat. Dit heet troonsafstand. Koning Willem I deed in 1840 troonsafstand omdat hij het niet eens was met de nieuwe Grondwet. En Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana deden troonsafstand omdat ze plaats wilden maken voor hun dochter.

Als de Koning geen Koning meer wil zijn, wordt zijn wettige opvolger Koning.

De Koning die heeft gezegd dat hij geen Koning meer wil zijn, kan daarna niet opnieuw Koning worden. En als de vorige Koning daarna nog kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen krijgt, kunnen zij geen Koning meer worden.

Een toekomstige Koning mag niet van tevoren zeggen dat hij geen Koning wil worden. Het Koningschap is zijn plicht.

3.

Achtergronden

  • De Lijn van troonopvolging

    Het koningschap gaat over op de wettige nakomelingen van de Koning, waarbij het oudste kind voorrang heeft. Sinds 1983 wordt er bij de volgorde geen onderscheid meer gemaakt tussen zonen en dochters. Als koning Willem-Alexander nu zou overlijden of terugtreden als Koning, is zijn oudste dochter, prinses Catharina-Amalia, de eerste in lijn om hem op te volgen. De tweede is prinses Alexia en de derde prinses Ariane, dochters uit zijn huwelijk met koningin Máxima. De vermoedelijke troonopvolger draagt de titel Prins van Oranje. Sedert de grondwetswijziging van 1983 is het mogelijk behalve de titel Prins van Oranje ook de titel Prinses van Oranje te dragen.

  • Abdicatie

    Een koning(in) kan afstand doen van het koninklijk gezag. Dat heet abdicatie. Abdicatie gebeurt bij Akte. De ondertekening daarvan geschiedt door de Koning en de troonopvolger, in aanwezigheid van de ministers, van andere leden van het Koninkijk Huis en van hoogwaardigheidsbekleders, zoals de vicepresident van de Raad van State. Bij de abdicatie van Willem I waren ook de leden van de Raad van State aanwezig. Er is hiervoor overigens geen formele regeling. De Akte wordt voorzien van het koninklijk zegel.

4.

Ontwikkeling artikel

1887

Afstand van de Kroon heeft ten opzichte van de opvolging hetzelfde gevolg als overlijden.

1917: art 16
1922

Afstand van de Kroon heeft ten opzichte van de opvolging hetzelfde gevolg als overlijden. Behoudens het bepaalde in het volgend artikel zijn na den afstand geboren kinderen van de erfopvolging uitgesloten.

1938: art 15, 1948: art 15, 1953: art 15, 1956: art 15, 1963: art 15, 1972: art 15
1983

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten.

1987: art 27, 1995: art 27, 1999: art 27, 2000: art 27, 2002: art 27, 2005: art 27, 2006: art 27, 2008: art 27, 2017: art 27, 2018: art 27, 2022: art 27