Artikel 27: Afstand koningschap

26
Artikel 27
28

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten.


In andere talen:

English

Hereditary succession to the Throne in the event of abdication shall take place according to the rules set out in the above articles. Children born after an abdication and their descendants shall be excluded from the hereditary succession.

Français

L'abdication entraîne la succession héréditaire conformément aux règles fixées dans les articles précédents. Les enfants nés après l'abdication et leurs descendants sont exclus de la succession héréditaire.

Deutsch

Bei einem Verzicht auf die Königswürde kommt es zur Erbfolge entsprechend den Regeln in den vorstehenden Artikeln. Nach dem Verzicht geborene Kinder und ihre Nachkommen sind von der Erbfolge ausgeschlossen.

Español

La abdicación del trono producirá la sucesión hereditaria conforme a lo previsto en los artículos antecedentes. Quedarán excluidos de la sucesión hereditaria los hijos nacidos después de la abdicación y sus descendientes.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Als een Koning i afstand doet i gelden voor de opvolging dezelfde regels als voor de opvolging bij overlijden i. Krijgt de voormalige Koning na de afstand nog kinderen, dan zijn die uitgesloten voor de troonopvolging.

2.

In eenvoudig Nederlands

Als de Koning geen Koning meer wil zijn, wordt zijn wettige opvolger Koning. De vorige Koning kan daarna nog kinderen krijgen. Zij kunnen geen Koning worden. En hun kinderen en kleinkinderen ook niet.

Uitleg

De Koning mag zelf beslissen of hij Koning wil blijven. Als de Koning geen Koning meer wil zijn, dan mag dat. Dit heet troonsafstand. Koning Willem I deed in 1840 troonsafstand omdat hij het niet eens was met de nieuwe Grondwet. En Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana deden troonsafstand omdat ze plaats wilden maken voor hun dochter.

Als de Koning geen Koning meer wil zijn, wordt zijn wettige opvolger Koning.

De Koning die heeft gezegd dat hij geen Koning meer wil zijn, kan daarna niet opnieuw Koning worden. En als de vorige Koning daarna nog kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen krijgt, kunnen zij geen Koning meer worden.

Een toekomstige Koning mag niet van tevoren zeggen dat hij geen Koning wil worden. Het Koningschap is zijn plicht.

3.

Achtergronden

  • De Lijn van troonopvolging

    Het koningschap gaat over op de wettige nakomelingen van de Koning i, waarbij het oudste kind voorrang heeft. Sinds 1983 wordt er bij de volgorde geen onderscheid meer gemaakt tussen zonen en dochters. Als koning Willem-Alexander i nu zou overlijden of terugtreden als Koning, is zijn oudste dochter, prinses Catharina-Amalia i, de eerste in lijn om hem op te volgen. De tweede is prinses Alexia en de derde prinses Ariane, dochters uit zijn huwelijk met koningin Máxima i. De vermoedelijke troonopvolger draagt de titel Prins van Oranje. Sedert de grondwetswijziging van 1983 is het mogelijk behalve de titel Prins van Oranje ook de titel Prinses van Oranje te dragen.

4.

Literatuur

Wetenschappelijk

  • Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, De regering, het koningschap, blz 479 t/m 495.

5.

Ontwikkeling artikel

1887

Afstand van de Kroon heeft ten opzichte van de opvolging hetzelfde gevolg als overlijden.

1917: art 16
1922

Afstand van de Kroon heeft ten opzichte van de opvolging hetzelfde gevolg als overlijden. Behoudens het bepaalde in het volgend artikel zijn na den afstand geboren kinderen van de erfopvolging uitgesloten.

1938: art 15, 1948: art 15, 1953: art 15, 1956: art 15, 1963: art 15, 1972: art 15
1983

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten.

1987: art 27, 1995: art 27, 1999: art 27, 2000: art 27, 2002: art 27, 2005: art 27, 2006: art 27, 2008: art 27, 2017: art 27, 2018: art 27, 2022: art 27