Artikel 15: Troonsafstand

14
Artikel 15
16

Afstand van de Kroon heeft ten opzichte van de opvolging hetzelfde gevolg als overlijden. Behoudens het bepaalde in het volgende artikel zijn na de afstand geboren kinderen van de erfopvolging uitgesloten.

1.

Ontwikkeling artikel

1887

Afstand van de Kroon heeft ten opzichte van de opvolging hetzelfde gevolg als overlijden.

1917: art 16
1922

Afstand van de Kroon heeft ten opzichte van de opvolging hetzelfde gevolg als overlijden. Behoudens het bepaalde in het volgend artikel zijn na den afstand geboren kinderen van de erfopvolging uitgesloten.

1938: art 15, 1948: art 15, 1953: art 15, 1956: art 15, 1963: art 15, 1972: art 15
1983

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten.

1987: art 27, 1995: art 27, 1999: art 27, 2000: art 27, 2002: art 27, 2005: art 27, 2006: art 27, 2008: art 27, 2017: art 27, 2018: art 27, 2022: art 27