Uitbreiding discriminatiegronden

In juni 2010 dienden de Tweede Kamerleden Van der Ham (D66) , Azough (GL) en Timmer (PvdA) een wetsvoorstel in voor toevoeging van de gronden 'handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' aan artikel 1 van de Grondwet.

Wat de indieners betreft is toevoeging van deze gronden aan artikel 1 een bevestiging en verankering van acceptatie en emancipatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen hetero’s en homo’s.

Het voorstel wordt momenteel verdedigd door de Tweede Kamerleden Özütok (GL) , Bergkamp (D66) en Van den Hul (PvdA) en ligt voor eerste lezing bij de Tweede Kamer.