Uitbreiding discriminatiegronden

In juni 2010 dienden de Tweede Kamerleden Van der Ham (D66) , Azough (GL) en Timmer (PvdA) een wetsvoorstel in voor toevoeging van de gronden 'handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' aan artikel 1 van de Grondwet. Met een nota van wijziging is deze formulering gewijzigd in 'seksuele gerichtheid'.

Wat de indieners betreft is toevoeging van deze gronden aan artikel 1 een bevestiging en verankering van acceptatie en emancipatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen hetero’s en homo’s.

Het voorstel wordt momenteel verdedigd door de Tweede Kamerleden Özütok (GL) , Bergkamp (D66) en Van den Hul (PvdA) en ligt voor eerste lezing bij de Tweede Kamer.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Het voorstel

Het voorstel betreft artikel 1 van de Grondwet. Hierin staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. De indieners willen hier twee gronden aan toevoegen: 'handicap' en 'seksuele gerichtheid.'

2.

Historische ontwikkeling

Bij de grondwetswijzingen van 1983 is het artikel tegen discriminatie (artikel 1) aan de grondwet toegevoegd. In 2010 werd het voorstel ingediend om aan het artikel uit te breiden. Het voorstel ligt momenteel nog voor eerste lezing bij de Tweede Kamer.