Belangrijkste thema's en media-evenementen 11‑24 juni 2018

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 8 juni 2018.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad i van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie i (Energie), maandag 11 juni 2018

De Raad moet een algemene oriëntatie (voorlopig Raadsstandpunt) aannemen inzake de verordening over het ACER, het EU-Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators. Het voorzitterschap zal de ministers informeren over de stand van de trialoogonderhandelingen over de governance van de energie-unie, de richtlijn hernieuwbare energie en de richtlijn energie-efficiëntie.

Raad Landbouw en Visserij i, maandag 18 juni 2018

De Raad zal van gedachten wisselen over het EFMZV, visserijcontroles en de vangstmogelijkheden voor 2019. Hij zal tevens het GLB-hervormingspakket post 2020 en de situatie op de landbouwmarkt bespreken.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken i (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid), donderdag 21 juni 2018

De Ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid zullen verscheidene wetgevingsvoorstellen bespreken, onder meer betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, de balans tussen werk en privéleven en transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Zij zullen ook een oriënterend debat houden over de aspecten werkgelegenheid en sociaal beleid van het Europees Semester 2018.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Volksgezondheid), vrijdag 22 juni 2018

De Ministers van Volksgezondheid zullen een debat houden over de voorgestelde verordening over de beoordeling van gezondheidstechnologie. Zij zullen voorts de toekomst van de volksgezondheid in de EU bespreken.

Raad Economische en Financiële Zaken i, vrijdag 22 juni 2018

De Raad zal naar verwachting de buitensporigtekortprocedure ten aanzien van Frankrijk afsluiten, en landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester 2018 goedkeuren. Hij zal een voorstel voor een Europees depositoverzekeringsstelsel en de vervulling van de convergentiecriteria voor de eurozone bespreken.

Download als PDF