Tweede Kamer niet enthousiast over verankering Nederlands EU-lidmaatschap in Grondwet

vrijdag 12 februari 2021

DEN HAAG (PDC i) - Een meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief de coalitiegenoten CDA en VVD, staan niet achter het initiatiefvoorstel van

D66-Kamerleden Kees Verhoeven i en Rob Jetten i over het opnemen van het lidmaatschap van de Europese Unie i in de Grondwet.

Het belang van de EU staat voor Kamerleden Martijn van Helvert i (CDA) en Tobias van Gent i (VVD) niet ter discussie, maar zij gaven aan dat andere belangrijke onderwerpen ook niet in de Grondwet staan. Kamerlid Martin Bosma i (PVV) zag er een verkiezingsstunt in van D66, met het oog op het onmogelijk maken van een 'Nexit i'. Iniatiefnemer Verhoeven verwees naar de andere lidstaten van de EU, waarvan twee derde het lidmaatschap van de EU al opnamen in de Grondwet.

Verhoeven en Jetten dienden het initiatiefwetsvoorstel in in mei 2019. Zij willen het EU-lidmaatschap grondwettelijk vastleggen, zodat een ondoordachte en chaotische uittreding, zoals brexit i, voorkomen wordt. Indien het lidmaatschap constitutioneel verankerd zou zijn, is een grondwettelijke, twee derde meerderheid nodig om uit de EU te treden.

Bron: tweedekamer.nl, NRC