Nota van wijziging uitgebracht bij wetsvoorstel 36160 - Opneming correctief referendum in Grondwet (derde poging, eerste lezing)

maandag 13 februari 2023

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Voorstellen bij: 36160 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (derde poging, eerste lezing)

Overige voorstellen: