Artikel III-18: Grondrechten werknemers

III-17
Artikel III-18
III-19
 • 1. 
  Werknemers hebben het recht zich vrij binnen de Unie te verplaatsen.
 • 2. 
  Iedere discriminatie op grond van nationaliteit tussen de werknemers van de lidstaten, wat betreft werkgelegenheid, beloning en overige arbeidsvoorwaarden, is verboden.
 • 3. 
  Werknemers hebben behoudens uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht:
  • a) 
   in te gaan op een feitelijk aanbod van een arbeidsbetrekking,
  • b) 
   zich te dien einde vrij te verplaatsen op het grondgebied van de lidstaten,
  • c) 
   in een van de lidstaten te verblijven om daar een beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden,
  • d) 
   op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een arbeidsbetrekking te hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die worden opgenomen in door de Commissie vast te stellen Europese verordeningen.
 • 4. 
  Dit artikel is niet van toepassing op betrekkingen in overheidsdienst.

1.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  Werknemers hebben het recht om zich vrij te verplaatsen binnen de Unie.
 • 2. 
  Elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers der lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden, is verboden.
 • 3. 
  De werknemers hebben behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht om,
  • a) 
   in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling,
  • b) 
   zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der lidstaten,
  • c) 
   in een der lidstaten te verblijven teneinde daar een beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden,
  • d) 
   op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een betrekking te hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die worden opgenomen in door de Commissie vast te stellen Europese verordeningen.
 • 4. 
  Dit artikel is niet van toepassing op de betrekkingen in overheidsdienst.
2003
 • 1. 
  Werknemers hebben het recht om zich vrij te verplaatsen binnen de Unie.
 • 2. 
  Elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers van de lidstaten, wat betreft werkgelegenheid, beloning en overige arbeidsvoorwaarden, is verboden.
 • 3. 
  Werknemers hebben behoudens uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht:
  • a) 
   in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling,
  • b) 
   zich te dien einde vrij te verplaatsen op het grondgebied van de lidstaten,
  • c) 
   in een van de lidstaten te verblijven om daar een beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden,
  • d) 
   op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een arbeidsbetrekking te hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die worden opgenomen in door de Europese Commissie vast te stellen Europese verordeningen.
 • 4. 
  Dit artikel is niet van toepassing op de betrekkingen in overheidsdienst.
2003
 • 1. 
  Werknemers hebben het recht zich vrij binnen de Unie te verplaatsen.
 • 2. 
  Iedere discriminatie op grond van nationaliteit tussen de werknemers van de lidstaten, wat betreft werkgelegenheid, beloning en overige arbeidsvoorwaarden, is verboden.
 • 3. 
  Werknemers hebben behoudens uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht:
  • a) 
   in te gaan op een feitelijk aanbod van een arbeidsbetrekking,
  • b) 
   zich te dien einde vrij te verplaatsen op het grondgebied van de lidstaten,
  • c) 
   in een van de lidstaten te verblijven om daar een beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden,
  • d) 
   op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een arbeidsbetrekking te hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die worden opgenomen in door de Commissie vast te stellen Europese verordeningen.
 • 4. 
  Dit artikel is niet van toepassing op betrekkingen in overheidsdienst.
2004
 • 1. 
  Werknemers hebben het recht zich vrij binnen de Unie te verplaatsen.
 • 2. 
  Iedere discriminatie op grond van nationaliteit tussen werknemers van de lidstaten, wat betreft werkgelegenheid, beloning en de overige arbeidsvoorwaarden, is verboden.
 • 3. 
  Werknemers hebben behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht:
  • a) 
   in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling;
  • b) 
   zich te dien einde vrij te verplaatsen op het grondgebied van de lidstaten;
  • c) 
   in een van de lidstaten te verblijven om daar een beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden;
  • d) 
   op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een arbeidsbetrekking te hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die worden opgenomen in door de Commissie vast te stellen Europese verordeningen.
 • 4. 
  Dit artikel is niet van toepassing op betrekkingen in overheidsdienst.