Artikel III-2 bis: Sociale clausule en sociale dialoog

III-2
Artikel III-2 bis
III-3

Bij de bepaling en uitvoering van de in dit deel bedoelde beleidsvormen en maatregelen houdt de Unie rekening met de vereisten in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, het waarborgen van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van opleiding, vorming en bescherming van de volksgezondheid.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Bij de bepaling en uitvoering van de in dit deel bedoelde beleidsvormen en maatregelen houdt de Unie rekening met de vereisten in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, het waarborgen van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van opleiding, vorming en bescherming van de volksgezondheid.

2004

Bij de bepaling en de uitvoering van ieder beleid en optreden bedoeld in dit deel houdt de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid.