Artikel III-262: Maatregelen ter bescherming van de openbare orde en de binnenlandse veiligheid

III-261
Artikel III-262
III-263

Dit hoofdstuk laat de uitoefening van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Artikel III-262 komt overeen met de artikelen 33 van het EU-Verdrag i, en 64, eerste lid, van het EG-Verdrag i.

2.

Ontwikkeling artikel

2003

Dit hoofdstuk laat de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.

2003

Dit hoofdstuk laat de uitoefening van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.

2003

Dit hoofdstuk laat de uitoefening van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.

2004

Dit hoofdstuk laat de uitoefening van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.