Eurocommissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap (opgeheven)

Deze functie werd van november 2014 tot december 2019 vervuld door Carlos Moedas i.

Deze eurocommissaris i as wverantwoordelijk voor het directoraat-generaal Onderzoek i en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek i en hij heeft als taak:

  • de situatie voor onderzoek en onderzoekers in de Europese Unie te verbeteren, door het coördineren en financieren van wetenschappelijk onderzoek in de lidstaten
  • het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderzoek en de technologische ontwikkeling

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris viel onder vier van de projectteams die per beleidsthema in Commissie waren ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Team (direct betrokken)

Teams (indirect betrokken)

2.

Gerelateerde diensten

Directoraat-generaal

Agentschappen en diensten

Onderdelen van het uitvoerend agentschap onderzoek (REA) i

Onderdelen van het uitvoerend agentschap Europese onderzoeksraad (ERCEA) i

Onderdelen van het uitvoerend agentschap voor innovatie en netwerken (INEA) i

Onderdelen van het uitvoerend agentschap voor midden- en kleinbedrijf (EASME) i

3.

Meer informatie