Artikel 138: Samenstelling, omvang, verkiezingen

137
Artikel 138
139
 • 1. 
  De Vergadering bestaat uit afgevaardigden die de Parlementen uit hun midden aanwijzen volgens de door iedere Lid-Staat vastgestelde procedure.
 • 2. 
  Het aantal afgevaardigden is als volgt vastgesteld:

België ................ 14

Duitsland ............. 36

Frankrijk ............. 36

Italië ................ 36

Luxemburg ............. 6

Nederland ............. 14

 • 3. 
  De Vergadering stelt ontwerpen op voor het houden van rechtstreekse algemene verkiezingen volgens een in alle Lid-Staten eenvormige procedure.

  De Raad stelt met eenparigheid van stemmen de desbetreffende bepalingen vast, waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.

1.

Ontwikkeling artikel

1957
 • 1. 
  De Vergadering bestaat uit afgevaardigden die de Parlementen uit hun midden aanwijzen volgens de door iedere Lid-Staat vastgestelde procedure.
 • 2. 
  Het aantal afgevaardigden is als volgt vastgesteld:

België ................ 14

Duitsland ............. 36

Frankrijk ............. 36

Italië ................ 36

Luxemburg ............. 6

Nederland ............. 14

 • 3. 
  De Vergadering stelt ontwerpen op voor het houden van rechtstreekse algemene verkiezingen volgens een in alle Lid-Staten eenvormige procedure.

  De Raad stelt met eenparigheid van stemmen de desbetreffende bepalingen vast, waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten overeenkomstig hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.

2002
 • 1. 
  De vertegenwoordigers in het Europees Parlement van de volkeren van de in de Gemeenschap verenigde staten worden gekozen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.
 • 2. 
  Het aantal in elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers is als volgt vastgesteld: (*)

België 24

Bulgarije 18

Tsjechië 24

Denemarken 14

Duitsland 99

Estland 6

Griekenland 24

Spanje 54

Frankrijk 78

Ierland 13

Italië 78

Cyprus 6

Letland 9

Litouwen 13

Luxemburg 6

Hongarije 24

Malta 5

Nederland 27

Oostenrijk 18

Polen 54

Portugal 24

Roemenië 35

Slovenië 7

Slowakije 14

Finland 14

Zweden 19

Verenigd Koninkrijk 78

In geval van wijzigingen in dit lid dient het in elke lidstaat gekozen aantal vertegenwoordigers een passende vertegenwoordiging van de volkeren van de in de Gemeenschap verenigde staten te waarborgen.

 • 3. 
  De vertegenwoordigers worden gekozen voor een periode van vijf jaar.
 • 4. 
  Het Europees Parlement stelt een ontwerp op voor het houden van rechtstreekse algemene verkiezingen volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure of volgens beginselen die alle lidstaten gemeen hebben.

  De Raad stelt met eenparigheid van stemmen en met instemming van het Europees Parlement, dat met meerderheid van stemmen van zijn leden een besluit neemt, de desbetreffende bepalingen vast, waarvan hij de aanneming door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.

 • 5. 
  Het Europees Parlement bepaalt, na raadpleging van de Commissie en met goedkeuring van de Raad die hiertoe met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit neemt, de voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken van zijn leden. Voor regels en voorwaarden betreffende de belastingregeling voor leden of voormalige leden is eenparignparigheid van stemmen in de Raad vereist.