Artikel 178: Vergoeding bij schade door handelen Gemeenschap of haar personeelsleden

177
Artikel 178
179

Het Hof van Justitie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van de in de tweede alinea van artikel 215 bedoelde schade.

1.

Ontwikkeling artikel

1957

Het Hof van Justitie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van de in de tweede alinea van artikel 215 bedoelde schade.

2002

Het Hof van Justitie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van de in artikel 288, tweede alinea i, bedoelde schade.