Artikel 265: Verkiezing

264
Artikel 265
266

Elke Grond-Vergadering benoemt, ten dien einde,  één Persoon buiten zig, bij meerderheid van stemmen en geeft berigt van hare keus, bij billet, door den Voorzitter en Secretaris geteekend, en verzegeld, aan den Raad der Gemeente.