Artikel 275: Ambtsverrigtingen en jaarwedden

274
Artikel 275
276

De Wet bepaalt de ambtsverrigtingen en de jaarwedden der Vrederegters, als mede, op welke wijze zij de zaken, voor hen gebragt, hebben te instruëeren.