Artikel 274: Practisijns niet toelaatbaar

273
Artikel 274
275

Geene Practisijns, noch derzelver instructoire schriftuuren, voor zoo verr' zij geene bewijsstukken behelzen, worden door den Vrederegter, met of zonder Bijzitters gezeten zijnde, toegelaten.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Geene Practisijns, noch derzelver instructoire schriftuuren, voor zoo verr' zij geene bewijsstukken behelzen, worden door den Vrederegter, met of zonder Bijzitters gezeten zijnde, toegelaten.

1983
  • 1. 
    Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
  • 2. 
    De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.
1987: art 18, 1995: art 18, 1999: art 18, 2000: art 18, 2002: art 18, 2005: art 18, 2006: art 18, 2008: art 18, 2017: art 18, 2018: art 18, 2022: art 18