Artikel 3: Benoeming Reviseur, Kiezer en Plaatsvervanger

2
Artikel 3
4

Elke Grond-Vergadering benoemt éénen Reviseur, en vervolgends éénen Kiezer ter Districts-Vergadering, en deszelfs Plaatsvervanger, alles op dezelfde wijze; als, omtrend de Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam (TITUL II, en Reglement, Lett. A.) is bepaald.