Artikel 49: Koning geniet vrije en openbare uitoefening van zijnen Godsdienst

48
Artikel 49
50

De Koning geniet in zijne Paleizen, mitsgaders in alle Plaatsen alwaar Hij resideeren zal, de vrije en openbare uitoefening van zijnen Godsdienst.

1.

Ontwikkeling artikel

1806

De Koning geniet in zijne Paleizen, mitsgaders in alle Plaatsen alwaar Hij resideeren zal, de vrije en openbare uitoefening van zijnen Godsdienst.

1814

De christelijke hervormde Godsdienst is die van den Souvereinen Vorst.