Artikel 44: Regentschap bij ontbreken meerderjarige troonopvolger

43
Artikel 44
45

Wanneer de Prins van Oranje zijn achttiende jaar niet heeft vervuld, wordt in het regentschap, gelijk in art. 40 en 41 is bepaald, voorzien voor zoolang de Koning tot het waarnemen der regering buiten staat, blijft en de Prins van Oranje zijn achttiende jaar niet heeft vervuld.

1.

Ontwikkeling artikel

1848: art 44, 1887: art 42, 1917: art 42
1922

Ontbreekt een Prins van Oranje en eene dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, of hebben zij hun achttiende jaar niet vervuld, dan wordt in het Regentschap voorzien op de wijze in artikel 35 i bepaald; in het laatste geval tot aan het tijdstip waarop zij zijn achttiende jaar vervuld hebben.

1938: art 42, 1948: art 42, 1953: art 42, 1956: art 42, 1963: art 42, 1972: art 42