Artikel 42: Regentschap bij ontbreken meerderjarige troonopvolger

41
Artikel 42
43

Ontbreekt een Prins van Oranje en een dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, of hebben zij hun achttiende jaar niet vervuld, dan wordt in het Regentschap voorzien op de wijze in artikel 37 i bepaald; in het laatste geval tot aan het tijdstip waarop zij zijn achttiende jaar vervuld hebben.

1.

Ontwikkeling artikel

1848: art 44, 1887: art 42, 1917: art 42
1922

Ontbreekt een Prins van Oranje en eene dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, of hebben zij hun achttiende jaar niet vervuld, dan wordt in het Regentschap voorzien op de wijze in artikel 35 i bepaald; in het laatste geval tot aan het tijdstip waarop zij zijn achttiende jaar vervuld hebben.

1938: art 42, 1948: art 42, 1953: art 42, 1956: art 42, 1963: art 42, 1972: art 42