Artikel 40: Regentschap bij ontbreken meerderjarige troonopvolger

39
Artikel 40
41

Ontbreekt een Prins van Oranje en eene dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, of hebben zij hun achttiende jaar niet vervuld, dan wordt in het Regentschap voorzien op de wijze in artikel 35 i bepaald; in het laatste geval tot aan het tijdstip waarop zij zijn achttiende jaar vervuld hebben.

1.

Ontwikkeling artikel

1848: art 44, 1887: art 42, 1917: art 42
1922

Ontbreekt een Prins van Oranje en eene dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, of hebben zij hun achttiende jaar niet vervuld, dan wordt in het Regentschap voorzien op de wijze in artikel 35 i bepaald; in het laatste geval tot aan het tijdstip waarop zij zijn achttiende jaar vervuld hebben.

1938: art 42, 1948: art 42, 1953: art 42, 1956: art 42, 1963: art 42, 1972: art 42