Artikel 18: Rechtsbijstand

17
Artikel 18
19
 • 1. 
  Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
 • 2. 
  De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Geene Practisijns, noch derzelver instructoire schriftuuren, voor zoo verr' zij geene bewijsstukken behelzen, worden door den Vrederegter, met of zonder Bijzitters gezeten zijnde, toegelaten.

1983
 • 1. 
  Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
 • 2. 
  De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.
1987: art 18, 1995: art 18, 1999: art 18, 2000: art 18, 2002: art 18, 2005: art 18, 2006: art 18, 2008: art 18, 2017: art 18, 2018: art 18, 2022: art 18