Artikel XXVI: - Vervallen -

XXV
Artikel XXVI
XXVII

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 122, eerste lid i, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Tot dien blijft het bepaalde in artikel 77, eerste en tweede lid van de Grondwet naar de tekst van 1972 i van kracht.

1987: art XXVI, 1995: art XXVI
1999
2000: art XXVI, 2002: art XXVI, 2005: art XXVI, 2006: art XXVI, 2008: art XXVI, 2017: art XXVI, 2018: art XXVI, 2022: art XXVI