Artikel XXV: - Vervallen -

XXIV
Artikel XXV
XXVI

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Totdat er ter zake bij de wet een voorziening zal zijn getroffen blijft artikel 74, eerste lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 i van kracht.

1987: art XXV
1995
1999: art XXV, 2000: art XXV, 2002: art XXV, 2005: art XXV, 2006: art XXV, 2008: art XXV, 2017: art XXV, 2018: art XXV, 2022: art XXV