16164 (R1147) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven

Dit wetsvoorstel werd op 25 april 1980 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 7 mei 1981.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
25 april 1980

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel i

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van verbetering ingediend.

4.

Documenten

(17 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 25 april 1980, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16164N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 25 april 1980, koninklijke boodschap, nr. 2     KST16164N2K2
Ontwerp van rijkswet
 
2 25 april 1980, memorie van toelichting, nr. 3     KST16164N3K2
Memorie van toelichting
 
2 25 april 1980, bijlage(n), nr. 4     KST16164N6K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 9 juni 1980, nota van verbetering, nr. 5     KST16164N5K2
Nota van verbetering
 
2 30 september 1980, voorlopig verslag, nr. 7     KST16164N7K2
Voorlopig verslag
 
2 19 november 1980, memorie van antwoord, nr. 8     KST16164N8K2
Memorie van antwoord
 
2 18 december 1980, eindverslag, nr. 9     KST16164N9K2
Eindverslag
 
2 21 januari 1981, nota, nr. 10     KST16164N10K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 18 februari 1981, behandeling, 16162, 16163, Blz. 3221 - 3292     180281 2 6
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepa lingen inzake de justitie - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 18 februari 1981 orde 6
vergadering: 18 februari 1981
 
2 19 februari 1981, behandeling, 16162, 16163, Blz. 3293 - 3354     190281 2 15
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie... - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 19 februari 1981 orde 15
vergadering: 19 februari 1981
 
2 24 februari 1981, stemming(en), Blz. 3355 - 3412     240281 2 11
De stemming over het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de berechting van ambtsmisdrijven - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 24 februari 1981 orde 11
vergadering: 24 februari 1981
 
1 31 maart 1981, voorlopig verslag, nr. 100     KST16164N100K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 31 maart 1981, voorlopig verslag, nr. 100a Herdruk     KST16164N100a HerdrukK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 16 april 1981, memorie van antwoord, nr. 100b     KST16164N100bK1
Memorie van antwoord
 
1 23 april 1981, eindverslag, nr. 100c     KST16164N100cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 6 mei 1981, stemming(en), Blz. 829 - 858     060581 1 3
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 06 mei 1981 orde 3
vergadering: 6 mei 1981
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.