23800 - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Dit wetsvoorstel werd op 3 augustus 1994 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Lubbers.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 6 april 1994 (Stb. 261) heeft verklaard, dat er, mede gelet op de veranderde wijze van samenstelling van de Eerste Kamer als gevolg van de algehele grondwetsherziening van 1983, grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 1995.

2.

Kerngegevens

Ingediend
3 augustus 1994

Volledige titel
Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, R.F.M. (Ruud) Lubbers

Kamercommissies

3.

Documenten

(9 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 3 augustus 1994, koninklijke boodschap, nr. 1     KST23800N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 3 augustus 1994, voorstel van wet, nr. 2     KST23800N2K2
Voorstel van wet
 
2 3 augustus 1994, memorie van toelichting, nr. 3     KST23800N3K2
Memorie van toelichting
 
2 30 september 1994, verslag, nr. 4     KST23800N4K2
Verslag - Veranderingen in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet
 
2 3 november 1994, nota, nr. 5     KST23800N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 26 januari 1995, behandeling, pag. 2829-2843     HAN2080
Gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Aanvulling van bepalingen in de Grondwet inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling (23798); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de veranderingen in de Grondwet (23800)  -
publicatie: 7 februari 1995 vergadering: 26 januari 1995
 
2 31 januari 1995, stemming(en), pag. 2854-2854     HAN2159
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (23800)  -
publicatie: 10 februari 1995 vergadering: 31 januari 1995
 
1 20 juni 1995, eindverslag, 23799, nr. 285     KST8729
Eindverslag - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt
publicatie: 27 juni 1995
 
1 4 juli 1995, behandeling, pag. 1426-1426     HAN2939
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23799); het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (23800); het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (23802, R1507); het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (23803, R1508)  -
publicatie: 25 juli 1995 vergadering: 4 juli 1995
 

4.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

A.K. (Alis)  Koekkoek 26-01-1995 CDA A.K. (Alis) Koekkoek
A.J. (Jan) te Veldhuis 26-01-1995 VVD A.J. (Jan) te Veldhuis
G.J.W. (Gerritjan) van Oven 26-01-1995 PvdA G.J.W. (Gerritjan) van Oven
O. (Olga)  Scheltema-de Nie 26-01-1995 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie
J.T. (Koos) van den Berg 26-01-1995 SGP J.T. (Koos) van den Berg
T. (Tara)  Oedayraj Singh Varma 26-01-1995 GL T. (Tara) Oedayraj Singh Varma
H.F. (Hans)  Dijkstal 26-01-1995 Minister H.F. (Hans) Dijkstal
J.J.C. (Joris)  Voorhoeve 26-01-1995 Minister J.J.C. (Joris) Voorhoeve
J. (Jacob)  Kohnstamm 26-01-1995 Staatssecretaris J. (Jacob) Kohnstamm

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.