Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (35417, 35418 en 35419)

maandag 25 mei 2020

Bij wetsvoorstellen 35417 - Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Grondwetswijziging, eerste lezing), 35418 - Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (Grondwetswijziging, eerste lezing) en 35419 - Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijziging, eerste lezing) is een verslag van een wetgevingsoverleg ondergebracht.

Commissies: Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR) en Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)