Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

woensdag 10 juni 2020

Bij wetsvoorstellen 35417 - Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Grondwetswijziging, eerste lezing), 35418 - Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (Grondwetswijziging, eerste lezing) en 35419 - Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijziging, eerste lezing) is een verslag van een wetgevingsoverleg ondergebracht.

Commissies: Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR) en Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)