Europa Vandaag: te land, ter zee en in de lucht, maar dan wel groen

donderdag 2 juni 2022

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Vliegtuig

Te land, ter zee en in de lucht, maar dan wel groen

De ministers van Vervoer zullen proberen een akkoord te bereiken over regelgeving die het gebruik van fossiele brandstoffen in het vervoer terug moet dringen, om zo de CO2-uitstoot fors te verminderen. Daarvoor moeten er voldoende oplaad- en tankpunten voor auto's, vliegtuigen en schepen zijn.

De ministers zullen proberen concrete doelstellingen vast te leggen voor de aanleg van deze infrastructuur in de komende jaren. Om investeringen in groene technologie van bedrijven hierin te stimuleren, moeten er ook mogelijkheden zijn om onderweg aan groene brandstoffen te komen. Ook probeert de Raad tot een akkoord te komen over regelgeving die het gebruik van duurzame brandstoffen in het luchtvervoer en zeevervoer moet bevorderen.


spanje 2010
Bron: © Liesbeth Weijs

Ministers op zoek naar samenhang in het cohesiebeleid

De ministers die verantwoordelijk zijn voor het cohesiebeleid keuren vandaag ontwerpconclusies van de Raad goed over het zogenaamde cohesieverslag. Het cohesiebeleid moet grote welvaartsverschillen tussen de lidstaten verminderen.

De Europese Commissie presenteerde dit verslag in februari, met daarin een overzicht van de belangrijkste veranderingen die zich de afgelopen tien jaar op het gebied van ongelijkheid tussen lidstaten en regio's hebben voorgedaan. De ministers zullen ook bespreken hoe de Europese prioriteiten kunnen worden afgestemd met de behoeften van lokale actoren.


En verder...

Eurocommissaris Frans Timmermans verzorgt in Nieuwspoort in Den Haag de Kees Lunshoflezing. En in Jordanië vindt de 14e zitting van de Associatieraad Jordanië-EU plaats.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

2 juni, 16:30-18:30

Eurocommissaris Timmermans

Verzorgt de Kees Lunshoflezing in Nieuwspoort

2 juni

Raad Vervoer

Akkoord over regelgeving voor duurzame brandstoffen

2 juni

Raad Cohesie

Goedkeuring van ontwerpconclusies cohesieverslag

2 juni

Associatiëraad Jordanië-EU

Politieke aangelegenheden en bilaterale betrekkingen