Artikel 99: Vrijstelling dienstplicht wegens ernstige gewetensbezwaren

98
Artikel 99
99a

De wet regelt vrijstelling van militaire dienst wegens ernstige gewetensbezwaren.


In andere talen:

English

Exemption from military service because of serious conscientious objections shall be regulated by Act of Parliament.

Français

La loi règle l'exemption du service militaire pour objections de conscience graves.

Deutsch

Das Gesetz regelt die Befreiung vom Wehrdienst aufgrund ernsthafter Gewissensbedenken.

Español

La ley regulará la exención del servicio militar por objeciones graves de conciencia.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

In de Wet gewetensbezwaren militaire dienst i is opgenomen hoe en wanneer een dienstplichtige een beroep op gewetensbezwaren kan doen.

2.

In eenvoudig Nederlands

In de wet staat wanneer iemand niet in het leger hoeft als hij vindt dat het verkeerd is om oorlog te voeren. In de wet kan ook staan dat iemand anders hierover beslist.

Uitleg

Als iemand echt niet wil, hoeft hij niet in het leger. Maar je mag niet zomaar zeggen dat je niet in het leger wil. Dat mag je alleen als je het echt verkeerd vindt om soldaten van andere landen dood te schieten.

Deze regel geldt tijdelijk niet meer omdat Nederland geen dienstplicht meer heeft. Toch staat de regel nog in de Grondwet. Dat is zo omdat Nederland alleen tijdelijk geen dienstplicht meer heeft. Dit artikel geldt weer als de dienstplicht terugkomt.

3.

Ontwikkeling artikel

1922

Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstelling van den krijgsdienst wordt verleend.

1938: art 189, 1948: art 189, 1953: art 196, 1956: art 196, 1963: art 196, 1972: art 196, 1983: art 99, 2000: art 99, 2002: art 99, 2005: art 99, 2006: art 99, 2008: art 99, 2017: art 99, 2018: art 99, 2022: art 99