Artikel 99: Vrijstelling dienstplicht wegens ernstige gewetensbezwaren

98
Artikel 99
99a

De wet regelt vrijstelling van militaire dienst wegens ernstige gewetensbezwaren.

1.

Ontwikkeling artikel

1922

Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstelling van den krijgsdienst wordt verleend.

1938: art 189, 1948: art 189, 1953: art 196, 1956: art 196, 1963: art 196, 1972: art 196, 1983: art 99, 2000: art 99, 2002: art 99, 2005: art 99, 2006: art 99, 2008: art 99, 2017: art 99, 2018: art 99, 2022: art 99