Parlementaire behandeling Artikel 129: Verkiezing leden provinciale staten en gemeenten; zittingsduur; incompa­ti­bili­tei­ten; stemmen zonder last

2005: Verandering van de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
28051
18 okt
2001
07 feb
2002
26 mrt
2002
28 mrt
2002
Tweede lezing
28727
11 dec
2002
29 jun
2004
18 jan
2005
08 feb
2005
1983: Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
13990
11 aug
1976
22 mrt
1979
06 mei
1980
09 mei
1980
Tweede lezing
16931
15 jun
1981
12 nov
1981
11 mei
1982
19 jan
1983