Artikel 51: Staten Generaal in dubbele getale bijeen in kwesties rond troonopvolging

50
Artikel 51
52

In de gevallen, bij artikel 8 i, 10, 11 en 24 omschreven, wordt de vergadering der Staten Generaal in dubbelen getale bij een geroepen, overeenkomstig hetgeen daaromtrent bij het negende hoofdstuk zal worden bepaald.

1.

Ontwikkeling artikel

1814

In de gevallen, bij artikel 8 i, 10, 11 en 24 omschreven, wordt de vergadering der Staten Generaal in dubbelen getale bij een geroepen, overeenkomstig hetgeen daaromtrent bij het negende hoofdstuk zal worden bepaald.

1815

In de gevallen, waarin, volgens artikel 27, 44 en 46, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, volgens deze Grondwet, in dubbelen getale moet bijeenkomen, wordt deze benoeming door de Staten der Provincie gedaan, op last van den genen die het Koninklijk gezag uitoefent.

1840: art 229
1848

De voorstellen:

1e. der wet regelende het kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer,

2e. van provinciale en gemeente-wet,

worden voorgedragen in de eerste zitting der Staten- Generaal, volgende op de afkondiging der veranderingen in de Grondwet.

De ontwerpen van wet, betreffende de verantwoordelijkheid der ministers i, de nieuwe regterlijke inrigting, het onderwijs i en armbestuur i, en tot uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering i, worden zoo mogelijk in diezelfde zitting, en in allen geval niet later dan in de daarop volgende, voorgesteld.

De wetten op het beleid der regering in de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen i worden binnen drie jaren na de afkondiging dezer veranderingen in de Grondwet voorgedragen.