Artikel 24: Erfelijk koningschap

23
Artikel 24
25

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

1.

Ontwikkeling artikel

1806

De Kroon van Holland behoort aan Zijne Majesteit LODEWIJK NAPOLEON, ten einde bekleed te worden door hem, en door zijne natuurlijke, wettige en mannelijke afstammelingen, hij orde van eerstgeboorte, bij altoosdurende uitsluiting der Vrouwen en van derzelver afstammelingen.

1814

De Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid WILLEM FREDERIK i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de na te melden bepalingen.

1815: art 12, 1840: art 11, 1848: art 11, 1887: art 10
1983

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

1987: art 24, 1995: art 24, 1999: art 24, 2000: art 24, 2002: art 24, 2005: art 24, 2006: art 24, 2008: art 24, 2017: art 24, 2018: art 24, 2022: art 24