Artikel 24: Erfelijk koningschap

23
Artikel 24
25

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.


In andere talen:

English

The title to the Throne shall be hereditary and shall vest in the legitimate descendants of King William I, Prince of Orange-Nassau.

Français

La royauté est assumée héréditairement par les successeurs légitimes du Roi Guillaume 1er, Prince dOrange-Nassau.

Deutsch

Die Königswürde geht durch Erbfolge auf die gesetzlichen Nachfolger König Wilhelms I., Prinz von Oranien-Nassau, über.

Español

La corona es hereditaria en los sucesores legítimos del Rey Guillermo I, Príncipe de Orange-Nassau.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

2.

Formele toelichting

Na deze inleidende bepaling van artikel 24 bepaalt artikel 25 de lijn van erfopvolging i ten aanzien van het Koningschap.

3.

In eenvoudig Nederlands

Alleen de nakomelingen van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau, kunnen Koning worden. In de Grondwet staan de regels over wie de opvolgers van de Koning kunnen zijn en de uitzonderingen op de regels.

Uitleg

Je kunt in Nederland alleen Koning worden als je een nakomeling bent van Koning Willem I, de Prins van Oranje-Nassau. Koning Willem I was de eerste Koning van Nederland. In de Grondwet gaat het over de Koning. Maar vrouwen kunnen natuurlijk ook Koningin worden. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten om Koning te worden.

Het oudste kind van de Koning of de Koningin wordt meestal de volgende Koning. Dit is de troonopvolger. Prinses Catharina-Amalia is de troonopvolger van koning Willem-Alexander.

Maar wat gebeurt er als de Koning geen kinderen heeft? Of als de troonopvolger te jong is om Koning te worden? In de Grondwet staat precies wat er dan moet gebeuren.

4.

In de visie van Kortmann

In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een "goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is". Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

(Artikel 4)

 • 1. 
  Nederland is een koninkrijk.
 • 2. 
  Het koningschap vererft of gaat in buitengewone omstandigheden anders over volgens regels te stellen bij organieke wet.

5.

Achtergronden

 • De staatsvorm (thema)

  Welke staatsvorm het beste is voor een land, een monarchie of een republiek, is niet eenvoudig te bepalen. Er zijn bovendien verschillende typen monarchie en verschillende typen republiek.

 • De positie van de Koning in ons staatsbestel (uitleg)

  Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van koningin Juliana i. Sinds 30 april 2013 is Willem-Alexander i koning der Nederlanden.

 • De lijn van de troonopvolging

  Het koningschap gaat over op de wettige nakomelingen van de Koning i, waarbij het oudste kind voorrang heeft. Sinds 1983 wordt er bij de volgorde geen onderscheid meer gemaakt tussen zonen en dochters. Als koning Willem-Alexander i nu zou overlijden of terugtreden als Koning, is zijn oudste dochter, prinses Catharina-Amalia i, de eerste in lijn om hem op te volgen. De tweede is prinses Alexia en de derde prinses Ariane, dochters uit zijn huwelijk met koningin Máxima i. De vermoedelijke troonopvolger draagt de titel Prins van Oranje. Sedert de grondwetswijziging van 1983 is het mogelijk behalve de titel Prins van Oranje ook de titel Prinses van Oranje te dragen.

 • Wie waren koning/koningin sinds 1815

  Nederland bestaat sinds 1813 als zelfstandige eenheidsstaat. Sinds 16 maart 1815 is Nederland een koninkrijk, nadat soeverein vorst Willem zichzelf tot koning uitriep i.

6.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over het Koninklijk huis binnen, zoals

Hebt u een andere vraag? Klik dan hier om deze online aan de Rijksoverheid te stellen. Of bel gratis 0800-8051.

7.

Ontwikkeling artikel

1806

De Kroon van Holland behoort aan Zijne Majesteit LODEWIJK NAPOLEON, ten einde bekleed te worden door hem, en door zijne natuurlijke, wettige en mannelijke afstammelingen, hij orde van eerstgeboorte, bij altoosdurende uitsluiting der Vrouwen en van derzelver afstammelingen.

1814

De Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid WILLEM FREDERIK i Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de na te melden bepalingen.

1815: art 12, 1840: art 11, 1848: art 11, 1887: art 10
1983

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

1987: art 24, 1995: art 24, 1999: art 24, 2000: art 24, 2002: art 24, 2005: art 24, 2006: art 24, 2008: art 24, 2017: art 24, 2018: art 24, 2022: art 24