Artikel 13: Coördinatie van het economisch beleid

12
Artikel 13
14
 • 1. 
  De Unie coördineert het economische beleid van de lidstaten, met name door de globale richtsnoeren voor dat beleid vast te stellen.
 • 2. 
  De lidstaten voeren hun economisch beleid, met inachtneming van het gemeenschappelijk belang, om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie.
 • 3. 
  Voor de lidstaten waar de euro is ingevoerd, gelden bijzondere bepalingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Terwijl het monetaire beleid, voor de lidstaten die op de euro zijn omgeschakeld, tot de exclusieve bevoegdheid van de Unie behoort, blijven de lidstaten, overeenkomstig de conclusies van de werkgroep voorgezeten door de heer Haensch, bevoegd voor het economisch beleid. Op dat gebied is de Unie bevoegd om de verschillende nationale beleidsvormen te coördineren. Gelet op het belang van deze coördinatie heeft het Praesidium geoordeeld dat zij een afzonderlijk artikel verdient.

2.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  De Unie coördineert het economische beleid van de lidstaten, met name door de globale richtsnoeren voor dat beleid vast te stellen.
 • 2. 
  De lidstaten voeren hun economisch beleid, met inachtneming van het gemeenschappelijk belang, om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie.
 • 3. 
  Voor de lidstaten waar de euro is ingevoerd, gelden bijzondere bepalingen.

3.

Toelichting

Terwijl het monetaire beleid, voor de lidstaten die op de euro zijn omgeschakeld, tot de exclusieve bevoegdheid van de Unie behoort, blijven de lidstaten, overeenkomstig de conclusies van de werkgroep voorgezeten door de heer Haensch, bevoegd voor het economisch beleid. Op dat gebied is de Unie bevoegd om de verschillende nationale beleidsvormen te coördineren. Gelet op het belang van deze coördinatie heeft het Praesidium geoordeeld dat zij een afzonderlijk artikel verdient.

2003
 • 1. 
  De Unie stelt maatregelen vast om te zorgen voor de coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten, met name door de globale richtsnoeren voor dat beleid vast te stellen. De lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de Unie.
2003
 • 1. 
  De Unie stelt maatregelen vast om te zorgen voor de coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten, met name door de globale richtsnoeren voor dat beleid vast te stellen. De lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de Unie.
2003
 • 1. 
  De lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de Unie. Daartoe stelt de Raad maatregelen vast, met name globale richtsnoeren voor dat beleid.

 

 

Toelichting bij gewijzigd lid 1

Het werkdocument CIG 73/04 (29 april 2004) wijzigt dit lid "zodat de werking van de coördinatie van het economisch beleid duidelijker wordt weerspiegeld"

De afsluitende Europese Raad van 17-18 juni 2004 (document CIG 85/04) bekrachtigt deze wijziging.

De aanvankelijke tekst van dit lid luidde (document CIG 60/03 ADD 1):

"De Unie neemt maatregelen om te zorgen voor de coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten, met name door de globale richtsnoeren voor dat beleid te bepalen. De lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de Unie.

Voor de lidstaten die de euro als munt hebben die de euro hebben ingevoerd, gelden specifieke bepalingen."

2004
 • 1. 
  De lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de Unie. Daartoe stelt de Raad van Ministers maatregelen vast, met name globale richtsnoeren voor dat beleid.

  Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, gelden bijzondere bepalingen.

 • 3. 
  De Unie kan initiatieven nemen ter coördinatie van het sociaal beleid van de lidstaten.