16927 (R1176) - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden

Dit wetsvoorstel werd op 15 juni 1981 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Van Agt, en de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel.

 

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 19 januari 1983.

2.

Kerngegevens

Ingediend
15 juni 1981

Volledige titel
Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, A.A.M. (Dries) van Agt
De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(22 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 15 juni 1981, nr. 1     KST16927N1K2
Koninklijke boodsc
 
2 15 juni 1981, nr. 2     KST16927N2K2
Ontwerp van rij
 
2 15 juni 1981, memorie van toelichting, nr. 3     KST16927N3K2
Memorie van toelichting
 
2 15 juni 1981, advies Raad van State, nr. A     KST16927NAK2
Advies van de raad van state - Wijziging van de Grondwet
 
2 15 juni 1981, nr. B     KST16927NBK2
Ii 1980-1981, 1681 - Wijziging van de Grondwet
 
2 15 juni 1981, nr. 16927     KST16927N16927K2
Wijziging van de grondwet
 
2 17 september 1981, verslag, nr. 4     KST16927N4K2
Verslag
 
2 9 oktober 1981, nota, nr. 5     KST16927N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 10 november 1981, behandeling, 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16916, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 237 - 323     101181 2 3
De behandeling van de 34 ontwerpen van (rijks)wet tot het brengen van veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 10 november 1981 orde 3
vergadering: 10 november 1981
 
2 11 november 1981, behandeling, 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16916, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 271 - 324     111181 2 6
De voortzetting van de behandeling van de 34 ontwerpen van (rijks)wet tot het brengen van veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 11 november 1981 orde 6
vergadering: 11 november 1981
 
2 12 november 1981, behandeling, 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16916, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 311 - 321     121181 2 3
De voortzetting van de behandeling van de 34 ontwerpen van (rijks)wet tot het brengen van veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 12 november 1981 orde 3
vergadering: 12 november 1981
 
2 12 november 1981, stemming(en), 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16916, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 311 - 321     121181 2 7
De voortzetting van de behandeling van de 34 ontwerpen van (rijks)wet tot het brengen van veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 12 november 1981 orde 7
vergadering: 12 november 1981
 
1 26 januari 1982, voorlopig verslag, nr. 47     KST16927N47K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 26 januari 1982, voorlopig verslag, nr. 47 Herdruk     KST16927N47 HerdrukK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 4 maart 1982, memorie van antwoord, nr. 47a     KST16927N47aK1
Memorie van antwoord
 
1 6 april 1982, eindverslag, nr. 47b     KST16927N47bK1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 20 april 1982, nr. 47c     KST16927N47cK1
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
1 27 april 1982, behandeling, 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16916, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 349 - 406     270482 1 2
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 27 april 1982 orde 2
vergadering: 27 april 1982
 
1 4 mei 1982, behandeling, 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16916, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 407 - 438     040582 1 6
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 04 mei 1982 orde 6
vergadering: 4 mei 1982
 
1 4 mei 1982, motie, nr. 47d     KST16927N47dK1
Motie van de heer Feij C.S.
 
1 11 mei 1982, behandeling; stemming(en), 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16916, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 439 - 456     110582 1 2
De voortzetting van behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 11 mei 1982 orde 2
vergadering: 11 mei 1982
 
1 11 mei 1982, nr. 47e     KST16927N47eK1
Gewijzigde motie van de heer Feij C.S.
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.