13874 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs

Dit wetsvoorstel werd op 2 april 1976 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Den Uyl i, de minister van Binnenlandse Zaken, De Gaay Fortman i, en de minister van Onderwijs en Wetenschappen, Van Kemenade i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verworpen door de Tweede Kamer in de vergadering van 22 december 1976.

2.

Kerngegevens

Ingediend
2 april 1976

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, J.M. (Joop) den Uyl i
De minister van Binnenlandse Zaken, W.F. de Gaay Fortman i
De minister van Onderwijs en Wetenschappen, J.A. (Jos) van Kemenade i

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn een nota van wijziging, zes amendementen en een subamendement ingediend.

4.

Documenten

(25 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 22 december 1976, amendement, nr. 19     KST13874N19K2
Amendement van de leden Bakker en Evenhuis
 
2 22 december 1976, subamendement, nr. 18     KST13874N18K2
Subamendement van het lid Van Ooijen C.S. op het gewijzigd amendement van het lid hermes C.S. (stuk nr. 17,1)
 
2 22 december 1976, gewijzigd amendement, nr. 17     KST13874N17K2
Gewijzigde amendementen van het lid Hermes C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 15
 
2 22 december 1976, stemming(en), Blz. 2395 - 2482     221276 2 25
De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs - Handelingen Tweede Kamer 1976-1977 22 december 1976 orde 25
vergadering: 22 december 1976
 
2 22 december 1976, behandeling, Blz. 2395 - 2482     221276 2 23
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs - Handelingen Tweede Kamer 1976-1977 22 december 1976 orde 23
vergadering: 22 december 1976
 
2 22 december 1976, behandeling, Blz. 2395 - 2482     221276 2 19
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs - Handelingen Tweede Kamer 1976-1977 22 december 1976 orde 19
vergadering: 22 december 1976
 
2 22 december 1976, behandeling, Blz. 2395 - 2482     221276 2 16
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs - Handelingen Tweede Kamer 1976-1977 22 december 1976 orde 16
vergadering: 22 december 1976
 
2 21 december 1976, amendement, nr. 16     KST13874N16K2
Amendement van het lid Evenhuis C.S.
 
2 21 december 1976, behandeling, Blz. 2325 - 2490     211276 2 8
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs - Handelingen Tweede Kamer 1976-1977 21 december 1976 orde 8
vergadering: 21 december 1976
 
2 21 december 1976, behandeling, Blz. 2325 - 2490     211276 2 6
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs - Handelingen Tweede Kamer 1976-1977 21 december 1976 orde 6
vergadering: 21 december 1976
 
2 16 december 1976, behandeling, Blz. 2187 - 2250     161276 2 8
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs - Handelingen Tweede Kamer 1976-1977 16 december 1976 orde 8
vergadering: 16 december 1976
 
2 15 december 1976, amendement, nr. 15     KST13874N15K2
Amendement van het lid Hermes C.S.
 
2 15 december 1976, amendement, nr. 14     KST13874N14K2
Amendement van het lid Bakker
 
2 14 december 1976, amendement, nr. 13     KST13874N13K2
Amendement van het lid Hermes C.S.
 
2 7 december 1976, verslag, nr. 11     KST13874N11K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 1 december 1976, amendement, nr. 12     KST13874N12K2
Amendement van het lid Evenhuis C.S.
 
2 25 november 1976, nota, nr. 10     KST13874N10K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 23 november 1976, eindverslag, nr. 9     KST13874N9K2
Eindverslag
 
2 14 oktober 1976, nota van wijziging, nr. 8     KST13874N8K2
Nota van wijziging
 
2 14 oktober 1976, bijlage(n), nr. 7     KST13874N7K2
Bijlage bij de memorie van antwoord
 
2 14 oktober 1976, memorie van antwoord, nr. 6     KST13874N6K2
Memorie van antwoord
 
2 17 augustus 1976, voorlopig verslag, nr. 5     KST13874N5K2
Voorlopig verslag
 
2 2 april 1976, memorie van toelichting, nr. 3     KST13874N3K2
Memorie van toelichting
 
2 2 april 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST13874N2K2
Ontwerp van wet
 
2 2 april 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST13874N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.