16916 (R1173) - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Dit wetsvoorstel werd op 15 juni 1981 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Van Agt i, de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel i, de staatssecretaris van Justitie, Haars i, en de minister van Financiën, Van Aardenne i.

 

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 19 januari 1983.

2.

Kerngegevens

Ingediend
15 juni 1981

Volledige titel
Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, A.A.M. (Dries) van Agt i
De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel i
De staatssecretaris van Justitie, E.A. (Bert) Haars i
De minister van Financiën, G.M.V. (Gijs) van Aardenne i

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit ontwerp van Rijkswet wordt in verband met het bepaalde in artikel 211 van de Grondwet het voorstel tot verandering van de Grondwet, vastgesteld bij de Rijkswet van 7 mei 1981 (Stb. 264), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt. Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 1979/1980, 16040 (R 1141); 1980/1981,16 040 (R 1141), Handelingen II 1980/1981, blz. 2428; 2442-2443; 2451-2452; 2454; 2461; 2635-2640, Kamerstukken I 1980/1981, 16040 (R 1141) (92, 92a, 92b, 92c), Handelingen I 1980/1981, blz. 829-857).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

De Minister van Financiën, a.i., G. M. V. van Aardenne

Tweede Kamer, zitting 1981,16916 (R 1173), nrs. 1-3

4.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

5.

Documenten

(22 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 15 juni 1981, nr. 1     KST16916N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 15 juni 1981, nr. 2     KST16916N2K2
Ontwerp van rijkswet
 
2 15 juni 1981, memorie van toelichting, nr. 3     KST16916N3K2
Memorie van toelichting
 
2 15 juni 1981, advies Raad van State, nr. A     KST16916NAK2
Advies van de raad van state - Wijziging van de Grondwet
 
2 15 juni 1981, nr. B     KST16916NBK2
Ii 1980-1981, 1681 - Wijziging van de Grondwet
 
2 15 juni 1981, nr. 16916     KST16916N16916K2
Wijziging van de grondwet
 
2 17 september 1981, verslag, nr. 4     KST16916N4K2
Verslag
 
2 9 oktober 1981, nota, nr. 5     KST16916N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 10 november 1981, behandeling, 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 237 - 323     101181 2 3
De behandeling van de 34 ontwerpen van (rijks)wet tot het brengen van veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 10 november 1981 orde 3
vergadering: 10 november 1981
 
2 11 november 1981, behandeling, 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 271 - 324     111181 2 6
De voortzetting van de behandeling van de 34 ontwerpen van (rijks)wet tot het brengen van veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 11 november 1981 orde 6
vergadering: 11 november 1981
 
2 12 november 1981, behandeling, 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 311 - 321     121181 2 3
De voortzetting van de behandeling van de 34 ontwerpen van (rijks)wet tot het brengen van veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 12 november 1981 orde 3
vergadering: 12 november 1981
 
2 12 november 1981, stemming(en), 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 311 - 321     121181 2 7
De voortzetting van de behandeling van de 34 ontwerpen van (rijks)wet tot het brengen van veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1981-1982 12 november 1981 orde 7
vergadering: 12 november 1981
 
1 26 januari 1982, voorlopig verslag, nr. 47     KST16916N47K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 26 januari 1982, voorlopig verslag, nr. 47 Herdruk     KST16916N47 HerdrukK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 4 maart 1982, memorie van antwoord, nr. 47a     KST16916N47aK1
Memorie van antwoord
 
1 6 april 1982, eindverslag, nr. 47b     KST16916N47bK1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 20 april 1982, nr. 47c     KST16916N47cK1
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
1 27 april 1982, behandeling, 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 349 - 406     270482 1 2
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 27 april 1982 orde 2
vergadering: 27 april 1982
 
1 4 mei 1982, behandeling, 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 407 - 438     040582 1 6
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 04 mei 1982 orde 6
vergadering: 4 mei 1982
 
1 4 mei 1982, motie, nr. 47d     KST16916N47dK1
Motie van de heer Feij C.S.
 
1 11 mei 1982, behandeling; stemming(en), 16905, 16906, 16907, 16908, 16909, 16910, 16911, 16912, 16913, 16914, 16915, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933, 16934, 16935, 16936, 16937, 16938, Blz. 439 - 456     110582 1 2
De voortzetting van behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 11 mei 1982 orde 2
vergadering: 11 mei 1982
 
1 11 mei 1982, nr. 47e     KST16916N47eK1
Gewijzigde motie van de heer Feij C.S.
 

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.