Onderhanden Grondwetgeving

Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment negen wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling. Zes daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, drie zijn door de regering ingediend.

Het wetsvoorstel om een bepaling over de Nederlandse taal in de Grondwet op te nemen, heeft de regering op 15 februari 2018 ingetrokken.

Het iniatitief wetsvoorstel Constitutionele toetsing door de rechter, dat voor een tweede lezing in de Tweedce Kamer werd behandeld, is vervallen.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

In behandeling zijnde Grondwetswijzigingen

 
 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Tweede lezing EK

     

Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

34.716

initiatief

2017

Wacht op tweede lezing

     

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

33.989

regering

2014

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

34.517

regering

2016

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt

34.516

regering

2016

Eerste lezing TK afgerond, bij EK

     

Tweederde meerderheid-vereiste voor goedkeuring Europese verdragen

30.874

initiatief

2006

Eerste lezing TK

     

Modernisering rol van de Koning

32.866

initiatief

2011

De rol van de Koning bij kabinetsformaties

32.867

initiatief

2011

'Handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' als antidiscriminatiegronden

32.411

initiatief

2010

Zorgplicht voor welzijn van dieren

30.900

initiatief

2006