Onderhanden Grondwetgeving

Bij de Staten-Generaal zijn op dit moment zeven wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling. Vier daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, drie zijn door de regering ingediend.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

Het in 2006 ingediende initiatiefvoorstel tot het opnemen in de Grondwet van een zorgplicht voor dieren is op 15 januari 2019 ingetrokken.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

In behandeling

 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wacht op tweede lezing

     

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

33.989

regering

2014

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

34.517

regering

2016

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt

34.516

regering

2016

Eerste lezing TK afgerond, bij EK

     

Tweederde meerderheid-vereiste voor goedkeuring Europese verdragen

30.874

initiatief

2006

Eerste lezing TK

     

Modernisering rol van de Koning

32.866

initiatief

2011

De rol van de Koning bij kabinetsformaties

32.867

initiatief

2011

'Handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' als antidiscriminatiegronden

32.411

initiatief

2010

2.

Ontwikkelingen in 2018

Het wetsvoorstel Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester is op 20 november 2018 door de Eerste Kamer in tweede lezing aanvaard.

Het wetsvoorstel om een bepaling over de Nederlandse taal in de Grondwet op te nemen, heeft de regering op 15 februari 2018 ingetrokken.

Het iniatitief wetsvoorstel Constitutionele toetsing door de rechter, dat voor een tweede lezing in de Tweedce Kamer werd behandeld, is vervallen.