14226 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting

Dit wetsvoorstel werd op 10 november 1976 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken, De Gaay Fortman i, en de minister van Financiën, Duisenberg i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 17 december 1980.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
10 november 1976

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken, W.F. de Gaay Fortman i
De minister van Financiën, W.F. (Wim) Duisenberg i

3.

Uit de memorie van toelichting

Tot de oudste bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging behoort het recht tot medevaststelling van de begroting. Het is een belangrijk recht. Want de begroting bepaalt in belangrijke mate de aard en omvang van de taken, welke de overheid in de komende periode ten behoeve van de gemeenschap zal verrichten en welke offers daarvoor van de gemeenschap zullen worden gevraagd. Van oudsher bevat de Grondwet dan ook bepalingen omtrent de vaststelling van de begroting. Ook in een beknopte Grondwet mogen bepalingen over de begroting niet ontbreken. Wel kan worden volstaan met een minder gedetailleerde regeling dan de huidige Grondwet in de zesde afdeling van het derde hoofdstuk bevat.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

5.

Documenten

(22 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 16 december 1980, stemming(en), 14457, 15046, 15047, 15048, 15049, 15468, 15575 Blz. 271 - 314     161280 1 6
De stemming over de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 6
vergadering: 16 december 1980
 
1 2 december 1980, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14225, 14457, Blz. 195 - 232     021280 1 3
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 02 december 1980 orde 3
vergadering: 2 december 1980
 
1 28 oktober 1980, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14225, 14457, Blz. 33 - 58     281080 1 3
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 28 oktober 1980
 
1 26 augustus 1980, eindverslag, nr. 136     KST14226N136K1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 15 augustus 1980, memorie van antwoord, nr. 99a     KST14226N99aK1
Memorie van antwoord
 
1 29 mei 1980, voorlopig verslag, nr. 99     KST14226N99K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
2 5 februari 1980, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14225, 14348, 14457 Blz. 2703 - 2862     050280 2 10
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijkswet): Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichti... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 05 februari 1980 orde 10
vergadering: 5 februari 1980
 
2 18 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14225, 14348, 14457, Blz. 2057 - 2240     181279 2 9
De voorzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 18 december 1979
 
2 13 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14225, 14348, 14457, Blz. 1987 - 2056     131279 2 14
De voorzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 13 december 1979
 
2 12 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14225, 14348, 14457, Blz. 1919 - 1986     121279 2 7
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 12 december 1979
 
2 26 november 1979, brief, nr. 13     KST14226N13K2
Brief van De Algemene Rekenkamer
 
2 7 november 1979, nota, nr. 12     KST14226N12K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 21 september 1979, eindverslag, nr. 11     KST14226N11K2
Eindverslag
 
2 26 juni 1979, nota van wijziging, nr. 9     KST14226N9K2
Nota van wijziging
 
2 26 juni 1979, memorie van antwoord, nr. 7     KST14226N7K2
Memorie van antwoord
 
2 18 januari 1979, voorlopig verslag, nr. 6     KST14226N6K2
Voorlopig verslag
 
2 26 juni 1978, bijlage(n), nr. 8     KST14226N8K2
Bijlage bij de memorie van antwoord
 
2 10 november 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST14226N2K2
Ontwerp van wet
 
2 10 november 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST14226N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 10 november 1976, nr. 5     KST14226N5K2
Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake de begroting volgens het wetsontwerp, de voorstellen van de staatscommissie-cals/donner en de grondwet
 
2 10 november 1976, bijlage(n), nr. 4     KST14226N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 10 november 1976, memorie van toelichting, nr. 3     KST14226N3K2
Memorie van toelichting
 

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.