Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 7 maart 2024

donderdag 7 maart 2024

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Besluiten bij: 36458 - Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en i.v.m. enkele andere wijzigingen

Besluiten bij: 36446 - Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Besluiten bij: 36506 - Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

Besluiten bij: 35673 - Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Besluiten bij: 26448 - Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Besluiten bij: 29362 - Modernisering van de overheid

Besluiten bij: 36045 - Situatie in Oekraïne

Besluiten bij: 21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Overige besluiten: